HEM Borrelia/TBE

BORRELIA - TBE - RICKETTSIA - ANAPLASMA/ERLICHIA - BABESIA - BARTONELLA - NEO-ERLICHIA - TULAREMI - BORRELIA MIYAMOTOI

Välkommen till Borrelia och TBE föreningen!

Vi är en ideell förening som verkar för att sprida information om fästingburna infektioner. 

ÅRSMÖTE och Medlemsmöte 2020


Söndagen den 8 november är det dags för ett nytt årsmöte i Borrelia och TBE Föreningen. Mötet kommer att ta plats i Hedensalen på ABF huset, Sveavägen 41, i Stockholm.


OBS! Platserna är begränsade så kom i tid!


Årsmötet startar kl. 12.00 och därefter sker inga insläpp. Efter årsmötet blir det medlemsmöte där kontaktpersoner och ordförande finns på plats och svarar på frågor. Mötet slutar 16.00.


Har man inte möjlighet att vara med under dagen och vill ändå göra sin röst hörd så kan man skicka en fullmakt till valberedningen eller skicka den med annan medlem. Ni kan be oss skicka en fullmakt via en PDF-fil till foreningen@borrelia-tbe.se


OBS! Tänk på våra allergiker och undvik parfym denna dagen.


Är du förkyld eller sjuk på annat sätt stanna hemma,

tvätta händerna, håll avstånd o dyl.


Förslag och motioner för behandling på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor och 1 dag innan årsmötet så de kan läggas ut senast 3 veckor innan.


Dagordning, verksamhetsberättelse, budget, verksamhetsplan etc. finns att titta på i den hemliga Facebookgruppen i Filer.

Har man inte tillgång till dator går det bra att skicka ett vykort till föreningen så skickar vi ut det i pappersform innan årsmötet.

 

Välkommen!


DAGORDNING

1 Val av ordförande för årsmötet

2 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

3 Fastställande av dagordning

4 Upprop och fastställande av röstlängd

5 Fråga om årsmötets behöriga utlysning

6 Val av justerare, tillika rösträknare, vilka jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet

7 Styrelsens verksamhetsberättelse

8 Kassörens redovisning, granskning av balansräkning

9 Revisorernas berättelse

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Redovisning av kommande års verksamhetsplan

12 Fastställande av kommande års budget

13 Val av: a. ordförande ett år b. ledamöter två år c. styrelsesuppleanter ett år d. revisorer ett år e. revisorsuppleant ett år f. valberedning ett år

14 Fastställande av arvoden

15 Fastställande av telefonersättning

16 Fastställande av reseersättningar

17 Fastställande av årsavgift

18 Behandling av till årsmötet inkomna motioner

19 Ärenden som styrelse, eller medlem hänskjutit till årsmötet

20 Val av ombud till andra organisationer

21 Övriga frågor

22 Nästa års årsmöte, preliminär tid och plats

23 Årsmötets avslutning

maj1
maj2
maj3
maj4
maj5
maj6
maj7
maj8
maj9
maj10


Nu har vi gjort det enkelt!


Föreningens swish nummer
123 308 83 17

Betala in din medlemsavgift för 2020 om du inte redan gjort det.

300 kr för fullvärdig medlem

200 kr för pensionär

200 kr för student

200 kr för familjemedlem

100 kr för stödmedlem


Skicka ett e-mail till foreningen@borrelia-tbe.se med namn,

adress, telnr och e-mailadress när du swishat, tack!


När ni betalt medlemsavgift får ni ett brev via posten med medlemsbevis och bla kontaktuppgifter till kontaktpersonerna och lösenord till medlemsidan. Har ni gett oss er e-mailadress kommer ni få också få en inbjudan via e-mail till medlemsgruppen på facebook samt e-mail med information.  


Senaste nytt från Borrelia och TBE föreningen i Sverige

NYHETER

Höst 2020

 • Läkarna sa att Robin led av psykisk ohälsa – blev förlamad av borrelia

  Robin Andersson sökte vård för nackont och yrsel. Veckor senare visade det sig att han fått borrelia som i sin tur orsakat en stroke. 

  Andersson blev förlamad i halva kroppen och såg framför sig hur han aldrig mer skulle kunna ta hand om sina barn och hans nyköpta lägenhet gick knappt att bo i. 

  I ”Sofias änglar” hjälper de honom med lägenhetens renoveringsbehov. 

  – Ett tag funderade jag på att ta mitt liv, säger han. 

  Robin Andersson, 29, kände sig stel och hade yrsel och mådde illa. Han åkte in till sjukhuset som trodde att det var någon slags muskelinflammation, vilket han inte trodde på då han tränade konstant. 

  Under flera veckor testade han naprapater, massörer, psykologer och sjukgymnaster. Ingenting hjälpte. 

  – Jag frågade läkaren om det kunde vara borrelia då jag hade typ sex av tolv symptom för det, men de avvisade det. 

  Robin Andersson blev bara sämre och sämre. Till sist slutade det med att han blev sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Han själv kände inte alls att han mådde dåligt psykiskt, men då började läkarna påpeka saker som hänt i hans förflutna. 

  – De sa att jag hade en livskris och skrev ut ångestdämpande till mig, säger han. 

  Veckor senare visade det sig att han fått borrelia som i sin tur orsakat en stroke. Andersson blev förlamad i halva kroppen och fick två proppar i hjärnan. 

  – Ett tag funderade jag på att ta mitt liv, för jag tänkte att jag aldrig mer kommer kunna ta hand om mina barn, säger han. 

  ”Handfull människor i världen”

  Andersson berättar vidare att han i dag är oerhört ledsen över vilket snedsteg vården gjorde som sa att han led av psykisk ohälsa i stället för borrelia som han egentligen hade. 

  – Jag kommer att ta det här vidare, jag har ringt IVO och varit på en del möten. 

  I dag har han svårt att göra saker med vänstra sidan av sin kropp. 

  – Jag är invalid hela vänster sida, jag kan gå men jag haltar. Jag har ingen styrka i vänster sida, jag kan inte bära ett glas utan att tappa det. 

  – Det är en handfull människor i världen som fått stroke av borrelia. 

  ”Sofias änglar” hjälpte till 

  Men i dag har Andersson kommit en bra bit på vägen och har sina barn varannan vecka, vilket han inte trodde var möjligt ett tag då det såg som mörkast ut. 

  – Jag tänkte hur ska jag kunna ta hand om dem här om jag inte ens har en lägenhet. 

  Andersson köpte en lägenhet i stort renoveringsbehov för att ha något att göra under sin sjukskrivning för psykisk ohälsa. 

  – Så när jag blev sjuk sen av borrelian kunde man inte laga mat i lägenheten, det fanns inga fläktar eller något. Så när ”Sofias änglar” kom kändes det overkligt.  Källa: https://www.expressen.se/noje/lakarna-sa-att-robin-led-av-psykisk-ohalsa-blev-forlamad-av-borrelia/?fbclid=IwAR1v7_wXPfDamFs0bCnrYGmcVjsvl6HRxVQn9D_w0Ux2MGfsY4h1flC7Y-s


 • Årsmöte och medlemsmöte 8 nov 
Juli 2020

 • Brev från föreningen till Läkartidningarna

  Angående behandling av Borrelia och co-infektioner hos Sveriges läkarkår

   
  I år har vi fler fästingar än någonsin, tack vare den milda vintern. I och med COVID-19 situationen i Sverige så träffas fler människor ute i naturen och många tänker inte på att skydda sig från fästingar. Nu har vi en ovanlig situation som pågår och vi måste verkligen värna om dem som blir drabbade av borrelia och de övriga följande infektioner som en fästing kan bära på. 

  Föreningen har under en lång tid fått rapporter om inadekvat behandling vid borrelia infektion ifrån många bekymrade patienter som vänt sig till oss. Det har även kommit in rapporter om att läkare överhuvudtaget inte ger någon antibiotika eller tar några prover även om patienten visar upp tydliga erytema migrans. Detta är bekymmersamt eftersom flera hundratals patienter skulle slippa persisterande symptom om de hade fått adekvat behandling från början.

   

  Att föreskriva Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) för en borrelia infektion har visat sig vara inadekvat behandling på borrelia eftersom borrelia sätter sig djupare än den så kallade hudinfektion som man felaktigt säger att det är. Även om erytema migrans försvinner så kvarstår symptom och många läkare vill inte behandla ytterligare när patienter vänder sig till dem för vidare besvär. De anser att denna behandling i 10 dagar skulle vara tillräcklig.

   

  I Sverige fortsätter man med ett behandlingsprotokoll som inte har uppdaterats de senaste trettio åren. Om man sätter sig in i problematiken kring fästingburna smittor så inser man att detta är något som måste tas itu med omgående.

   

  Enligt forskningartiklarna Scand J Infect Dis Suppl. 1988;53:74-9.“The use of doxycycline in nervous system Borrelia burgdorferi infection.”Dotevall L1, Alestig K, Hanner P, Norkrans G, Hagberg L. samt Antimicrob Agents Chemother. 1989 Jul; 33(7): 1078–1080.doi: 10.1128/aac.33.7.1078 “Penetration of doxycycline into cerebrospinal fluid in patients treated for suspected Lyme neuroborreliosis.” L Dotevall and L Hagberg, så visar studierna klart och tydligt att Doxycykline är det bättre valet vid en borrelia infektion och dessutom i en högre dos än rekommenderat. 400 mg per dag i 14 dagar är det minimum en läkare bör skriva ut till en patient. (källor:

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2782858/ och

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3166545/   )

   

  Vågar man sig sedan vidare och tittar på Dr Steven Philips, USA (specialist på komplicerade zoonoser), fallstudier så har de visat att Doxycykline 400 mg per dag i 30 dagar har varit den mest adekvata behandlingen vid ny infektion, då inga av patienterna återvänt med kvarstående symptom.

   

  Vi misstänker att på grund av det drev som STRAMA dragit igång mot antibiotika så kommer denna patientgruppen i kläm. Många läkare vågar inte skriva ut antibiotika, även om det är nödvändigt, på grund av de är rädda för repressalier. De bryter då mot lagen då den tydligt påskriver att om patienten är sjuk så är man skyldig att behandla. Tyvärr är det inte många sjuka patienter som orkar att anmäla detta.

   

  När patienter inte kan diagnosticeras och få behandling så snart som möjligt efter fästingöverförd smitta är risken stor att de får felaktiga diagnoser och utvecklar långvariga sjukdomstillstånd som kan vara svåra att behandla.

  Borrelia har olika stadier precis som dess kusin syfilis. Det är viktigt att läkare tar noggrann anamnes och går på symtombilden om en patient kommer in med ett fästingbett, eller en mångfacetterad symtombild. Ca 50% av patienterna har inte ens upptäckt att de blivit bitna, de har oftast en varierande flora av symtom, blir ofta feldiagnosticerade och får inte den medicinska behandling som skulle kunna återställa deras hälsa.

   

  Enligt CDC i USA så behandlar man främst med Doxycykline vid tidig infektion och bättre alternativ än Fenoximetylpenicillin. Som ni ser enligt bifogad tabell så behandlar man även längre perioder än vad man föreskriver i Sverige.

   

  Källa: https://www.cdc.gov/lyme/treatment/index.html

   

  Föreningen är bekymrade över det ökade antal nya medlemmar som söker vår hjälp och det är viktigt att sjukvården arbetar för att det skall gå ut klara och adekvata direktiv till vår läkarkår när vi nu står mitt i fästingsäsongen.

   

   

  Med vänliga hälsningar

  Janna Strandli

  Styrelseordförande

  Borrelia och TBE Föreningen i Sverige


 • I sin artikel "Triple Tick Attack" beskriver läkare fallet med en 74-årig kvinna som bor i Connecticut som utvecklade tre infektionssjukdomar som ett resultat av en fästingbett. Medan borrelia är den vanligaste fästingburna sjukdomen, kan fästingar överföra andra bakterier, vilket kan orsaka olika "saminfektioner", vilket kan vara svårt att diagnostisera. Läs mer här
 • Nästa generation av Borrelia- Ett fokus på graviditetsöverföring Läs mer här
 • Varmare klimat lockar springande fästing från Afrika

  Unga, ännu inte könsmogna fästingar brukar varje år komma med flyttfåglar från Afrika till Sverige. Nu varnar forskare att flyttfågelfästingarna kan utvecklas till vuxna fästingar och bli bofasta i Sverige.

  Vuxna individer av fästingarterna Hyalomma marginatum och Hyalomma rufipes upptäcktes i Sverige första gången den varma sommaren 2018. De hade kommit hit som unga fästingar med flyttfåglar från Sydeuropa och Afrika.  

  —Hyalommafästingarna känns igen på att de är större, upp emot två centimeter när de är fulla med blod och de har randiga ben, säger Anna Omazic, forskare på SVA. 

  Vuxna hyalommor har främst större djur som kor och hästar som värddjur. De kan också röra sig snabbt som spindlar och har till skillnad från den svenska fästingen ögon.  Spela videon för att se bilder på fästingen och vilken ny farlig sjukdom som den kan sprida.

  Hittades på hästar

  Larver av Hyalomma marginatum och Hyalomma rufipes brukar varje vår komma med flyttfåglar till Sverige. Men på grund av vårt kalla och fuktiga klimat har de inte kunnat utvecklas till vuxna, könsmogna fästingar.  

  Under den varma sommaren 2018 hittade hästägare cirka 50 exemplar som hade utvecklas till könsmogna hannar och honor och som därmed skulle kunna reproducera sig i Sverige. 

  Inom några decennier

  Än så länge har man inte upptäckt några bofasta populationer av de nya fästingarterna, men enligt fästingforskaren Thomas Jaenson på Uppsala Universitet kan det komma att ändras. 

  —Nej, än så länge överlever de förmodligen inte vintrar här i tillräcklig utsträckning, men inom några decennier har de antagligen bildat permanenta populationer som fortplantar sig här på grund av det allt varmare klimatet, säger Thomas Jaenson. 

  Nya smittor

  Nya fästingar kan bära med sig smittor som vi inte har i Sverige idag.  

  —Många fästingburna sjukdomar är zoonoser, det vill säga kan smitta mellan djur och människor. Vi behöver därför ha en övervakning av dessa fästingar för att se om de etablerar sig i landet och kunna undersöka vilka smittor de bär på, säger Anna Omazic.  

  Om man hittar en ovanlig fästing i sommar kan man ta ett foto på den och skicka till forskarna på statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. fasting@sva.seKälla


 • 5 saker du inte visste om fästingar

  2020 riskerar att bli ett rekordår för fästingar i Sverige. Här är några användbara fakta om den lilla bråkstaken. Lyssna härJuni 2020

 • TBE-smittade Emil låg ett halvår på sjukhus Emil Karlsson önskar att han hade anat vad det kan innebära att drabbas av TBE, den fästingburna hjärnsjukdom som sprider sig över landet. Då hade han vaccinerat sig för flera år sedan.Det var i juni förra året som en fästing på någon dag förvandlade en spänstig 36-årig snickare till en rullstolsburen konvalescent med oklar framtid.– Det har varit ett helvete, säger Emil Karlsson när han ser tillbaka på den halvårslånga sjukhustiden varav flera månader i intensivvård.Eftersom Emil brukar tillbringa somrarna i Roslagen där det finns gott om fästingar som bär på TBE-viruset hade han till slut börjat vaccinera sig – men hann bara två av fyra sprutor.Nu väntar en lång rehabilitering och hoppet om att en dag kunna lämna rullstolen.– Höger handen börjar komma igång lite, men vänsterarmen släpar efter. Se mer i klippet 


 • Fästingburna parasiten babesia smittar allt fler svenskar


 • Fästingburen encefalit utbrott kopplat till rå mjölkost i Frankrike

  Av Joe Whitworth på 26 juni 2020

  Frankrike har identifierat sitt första utbrott av fästingburen encefalit från konsumtion av råa mjölkprodukter, med mer än 40 personer drabbade.

  Infektionerna är kopplade till att äta ett märke av rå mjölk getost i Ain, i Rhône-Alpes-regionen, mellan april och maj i år, enligt Santé publique France.

  Ostproducenten är GAEC des Chevrettes du Vieux Valey, baserad på Condamine i Haut-Bugey, Ain. Det är tanke fästingar som bär viruset kontaminerade en get, sedan dess mjölk, sedan ostar och slutligen konsumenter.

  Totalt 42 fall av lymfocytisk meningit, encefalit och smittsamma syndrom har identifierats hos personer som bor i Oyonnax-kommunen inom en radie av 30 kilometer. Ytterligare två personer bor i Loire-Atlantique och Jura men konsumerade den implicerade råmjölksgetosten. Fall inträffade mellan veckan 13 till 19 april och 18 till 24 maj med en topp från 20 till 26 april.

  Virus som finns i ost
  I slutet av maj bekräftades diagnosen av fästingburen encefalitvirus (TBE) -virus, det medel som ansvarar för fästingburen encefalit, för 33 av de 44 fallen. De andra 11 är under utredning och biologiska tester görs för att bekräfta eller utesluta diagnosen flåttburen encefalit.

  Bland bekräftade fall är medianåldern 49 år med den yngsta patienten i åldern 11 månader och den äldsta 86 år gammal. Trettio personer var inlagda eller gick till sjukhus och två har varit inlagda på intensivvård...... • Den milda vintern har gjort att många fästingar överlevt till våren och sommarenFästingar trivs vid mark som är täckt med högt gräs och buskage.P4 Malmöhus Lyssna
 • https://sverigesradio.se/artikel/7505564?fbclid=IwAR2Ex50Qjs3x0hYPcfCzb0wfBeY1xS3Ef1hr1aytHIdpX-Gnn54J3dsZkV4
 • NorthTick Newsletter June 2020

  The NorthTick project has been going on since September 2019. As you all know the coronavirus outbreak has affected countries all over the world, including the seven countries (Denmark, Sweden, Norway, Germany, Belgium, United Kingdom and the Netherlands) involved in the NorthTick project. As a result of the pandemic, most of the people involved in NorthTick have been simultaneously working with coronavirus/Covid-19, in addition to the their respective activities in the project. On the positive side, all the beneficiaries have adapted to the new situation with new solutions for communication, including digital meeting platforms and have as far as possible managed to stick to the planned NorthTick schedule, despite the special circumstances.

  The NorthTick workshop, that was planned as a physical meeting in Norway, May 4th-5th, in connection to the scientific conference NordTick, had to be cancelled, but instead we arranged a digital workshop where administrative matters (mainly in work packages (WPs) 1-2) and status updates for the three main WPs 3-5 were discussed.

  It is still too early to report any results but the cooperation between the 11 partners have been excellent with fruitful networking, and we are currently working on how we can include your organizations, and all the other organizations that have supported the project, in the ongoing activities.

  - In work package 5 (Management of tick-borne diseases) we are planning a workshop focusing on practices and guidelines used by physicians in the North Sea region. The goal is to open up for a discussion and in the end to form common recommendations. Patient organizations and physicians will be invited to interact. The workshop was planned to take place in autumn 2020, but will be postponed to a later date.

  - WP 5 is also working on developing a diagnostic supporting tool, and users (general public, patients organizations, health care professionals etc.) will be invited to take part in a pilot part of the development and testing, starting in autumn 2020.

  In the meanwhile, if you have any questions about the NorthTick project, please don’t hesitate to contact us! You can also follow us on the project website: www.northtick.com


  We wish you all a safe, relaxing and energizing summer!

  Yours sincerely,

  Ulla Hansson Green


 • Babesia: en fästingburen smitta som kan spridas med blodtransfusion

  FÖRELÄSNING

  Välkomna till en föreläsning inom ramen för Crafoords vetenskapsluncher.

  Babesia är en liten parasit som bor inuti röda blodkroppar i blodet. Den finns hos både djur och människor i Sverige och kan vara mycket farlig för den som har dåligt immunförsvar.

  Crafoords vetenskapsluncher är en serie föreläsningar som lyfter fram forskning som har fått anslag från Crafoordska stiftelsen och är ett samarbete mellan Lunds universitet, Crafoordska stiftelsen och Lunds stadsbibliotek. De är gratis och öppna för allmänheten. Ingen föranmälan krävs.

  Detta tillfälle är en föreläsning med Kristina Persson, forskare vid institutionen för laboratoriemedicin, Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

  Föreläsningen inleds med en presentation av Crafoordska stiftelsen och avslutas med en kort frågestund där publiken ges möjlighet att ställa frågor.

  Läs mer om Crafoords vetenskapsluncher.

  Tid: 

  2020-09-30 12:00 till 12:45

  Plats: 

  Lunds stadsbibliotek, Atriumgården, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund.

  Kontakt: 

  noomi.egan@fsi.lu.se


Maj 2020

 • Varannan fästing bär på borreliabakterie i södra Finland – forskare undersöker hur de sprider sig. Läs hela artikeln här 


 • En oväntad konsekvens av coronapandemin är att vi troligtvis kommer få se ett ökat antal TBE-fall det här året och nästa år. Det berättar professorn Thomas Jaenson när SVT följde med honom ut på jakt efter fästingar.Det beror på att fler är ute i skogen i stället för att vara på jobbet eller i stan, säger Jaenson som är professor i medicinsk entomologi vid Uppsala Universitet och som forskat på fästingar och fästingöverförda sjukdomar de senaste 40 åren. Läs hela artikeln här
 • Hur skiljer jag tecken och symtom på akut borrelia-sjukdom från COVID-19? Läs merhär (engelska)


April 2020

 • Årsmötet uppsjutet pga coronaviruset


 • Fårmjölk nytt sätt kartlägga fästingar med TBE-smitta. Med hjälp av prover på fårmjölk har forskare upptäckt nya platser i Örebro län där fästingar bär på TBE-virus. Fårmjölk är ett nytt sätt med stor potential att kartlägga TBE-spridningen, säger Magnus Johansson, professor i biomedicin vid Örebro universitet. Läs hela artikeln här


Mars 2020

 • Azlocillin kan vara den potentiella läkemedelskandidaten mot svårbehandlad Borrelia burgdorferi sensu stricto JLB31 Läs här (engelska)


Februari 2020

 • Fästingar finns nu över hela landet och risken att drabbas av borrelia om man blir fästingbiten är nu lika stor var man än befinner sig i Sverige. Borrelia är lika vanligt hos fästingar i Norrland som i södra Sverige, visar forskning från Statens veterinärmedicinska anstalt. I studien konstateras också att fästingar finns i hela Norrland. Läs hela artikeln här 


Januari 2020

 • I år fyller föreningen 15 år


 • Justin Bieber drabbad av borrelia och körtelfeber. Läs hela artikeln här 


 • Den svenska sommarplågan fästingen brukar gå i dvala på vintern. Men när vintrarna blir milda, som den vi har nu, kan de ibland vakna i förtid. Biologen Kajsa Glemhorn har varit ute och sökt, och hittat fästingar trots att det bara är januari. Läs hela artikeln här


Hösten 2019

 • Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige Miyamotoi-borrelios är en typ av återfallsfeber som orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi. Sjukdomen beskrevs första gången 2011: återkommande hög feber (>39,5 oC), värk i huvud, muskler och leder samt leukopeni, trombocytopeni och förhöjda leverenzymvärden, men utan det vid Lyme-borrelios vanliga erytemet [1]. Symtombilden kan leda till felaktiga diagnoser, som anaplasmos eller Lyme-borrelios. Tre fall av miyamotoi-borrelios med meningoencefalit har tidigare beskrivits i internationell facklitteratur; samtliga hos patienter med nedsatt immunförsvar [1-2]. Sjukdomen är för närvarande svårdiagnostiserad och därför sannolikt kraftigt underdiagnostiserad. Läs här 


 • Mycket borrelia hos taigafästingar i Norrbotten. Borreliabakterier förekommer hos mer än hälften av taigafästingarna i Norrbotten, skriver forskare i Läkartidningen. Fåglar misstänks ligga bakom spridningen av denna farliga fästingart som nu fått fäste i Sverige. Läs hela artikeln här 


 • Professor: Parasitstekeln ger hopp om att fästingen kan bekämpas. En parasitstekel som är specialist på att döda fästingar innan de hinner föröka sig ger hopp om att en naturlig fiende kunde få bukt på det ökande antalet fästingar. Den kunde till och med fungera som ett biologiskt "bekämpningsmedel". Läs hela artikeln här


 • Vilka bakterier som sprids av fästingar påverkas av fukthalten i miljön, det visar färsk forskning från universiteten i Helsingfors, Zürich och Exeter. Forskare har i studien simulerat hur olika miljöfaktorer påverkar förekomsten av de bakterier som kan föras över till människor från en av Europas vanligaste fästingarter. Läs hela artikeln här


 • Hade borrelia – ordinerades sjukgymnastik. Läs hela artikeln här


 • Nätläkare misstog borrelia för utbrändhet. Läs hela artikeln här


 • Tv-bagaren drabbad av livsfarlig sjukdom Sébastien Boudet: Jag kunde inte stå eller säga en hel mening. Han trodde att det rörde sig om en vanlig influensa. Det visade sig sedan att tv-bagaren Sébastien Boudet drabbats av den livsfarliga fästingsjukdomen TBE. Läs hela artikeln här 


 • TBE-fallen ökade på Gotland i sommar Under juni till augusti rapporterades tre fall av sjukdomen TBE på Gotland, det är den högsta siffran de senaste tio åren, rapporterar SVT Nyheter.


Sommar 2019

 • Svante berättar om TBE-sjukdomen i ny bok – ”fruktansvärt”. Svante Lidén jobbade som reporter på Aftonbladet när han blev smittad med TBE. I tio år har han kämpat mot den smärtsamma sjukdomen. Nu berättar han sin historia i den nysläppta antologin ”TBE-boken”. Läs hela artikeln här


 • För ett år sedan hade Oli Bragason, 48, börjat lära sig leva med sin obotliga njurcancer. Då fick han TBE, fästingburen hjärninflammation.
  I dag är han helt beroende av andras hjälp.
  – Det här är mitt liv och det är inget bra liv, säger han.
  Nu har Olis fru Hanna skrivit en bok om sin mans öde för att sprida kunskap om fästingsjukdomen. Oli Bragason sitter i rullstolen i lägenheten på det assisterade boendet Lillågården i Färgelanda. Hans ögon är halvslutna och han håller handen mot pannan för att balansera upp huvudet. Ögonlocken har förlamats, nackens muskler förtvinar och han har ont. Hela tiden. Det här är inget liv, säger han flera gånger under intervjun. Läs hela artikeln här


 • Hon håller fästingarna borta från hunden med kokosolja. Läs hela artikeln här


 • Dessvärre verkar nu den fruktade Tajgafästingen sprida sig i norra Sverige. Det kommer nämligen rapporter om att Tajgafästingen har påträffats inom flera nya områden i norra Sverige, bland annat i Sorsele kommun och Bräcke kommun, och även Kalix och Överkalix. Något som sportfiskare och andra friluftsmänniskor bör ha kännedom om.Fästingen kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har startat en ny insamling av fästingar för att få mer information om deras utbredning i norr. Läs hela artikeln här


 • ALMEDALEN 2019 Borrelia och TBE föreningen har varit i Almedalen i sommar och pratat med olika inom vårdsektorn, politiker mm samt spridit information och bla satt upp varningsskyltar som de som finns i tyska skogar, detta uppmärksammades och ordförande Janna Strandli blev intervjuad om fästingsproblemet Lyssna här


 • Vad fästingsaliv gör för människokroppen. Fästingar använder sin saliv för att skapa en "sjö av blod" inuti sina värdar. Läs hela artikeln här (engelska)


Våren 2019

 • Fästingburna sjukdomen babesios ökar. Babesia är en fästingburen blodparasit som orsakar sjukdomen babesios hos både människor och djur. Genom fästingens saliv tar sig parasiterna in i de röda blodkropparna där de förökar sig. Sjukdomen är långt vanligare än man tidigare trott, visar en studie från Lunds universitet. Läs här


 • Forskare efterlyser ovanliga fästingar. Skicka in. Läs hela artikeln här


 • Disulfiram (Tetraethylthiuram Disulfide) vid behandling av borrelia-sjukdom och babesios: Rapport om erfarenhet i tre fall Läs här (engelska)


2018

 • Fästingbakterie kopplas till ögonsjukdom Tyfusliknande så kallade rickettsiabakterier som sprids av fästingar kan vara en förbisedd orsak till en del fall av hittills oförklarad inflammation inuti ögat, uveit. Läs hela artikeln här2017

 • En ny fästingart som kan sprida flera sjukdomar till människa och en dödlig hundsmitta har hittats i Danmark och Sverige. Det är den brokiga hundfästingen som flyttat norrut i den globala uppvärmningens spår. Läs hela artikeln här 


 • Fick allvarligt hjärtfel av borrelia En vårdcentral i Malmö missade att en patient led av borrelia. Hade inte patienten själv sökt vård akut senare samma dag hade han kunnat dö, konstaterar vårdcentralen i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Patienten sökte sig till vårdcentralen eftersom hans högerfot några veckor tidigare rodnat. Rodnaden hade spritt sig upp till knäet med sen försvunnit. Efter det hade patienten känt extraslag på hjärtat från och till. Läs hela artikeln här


 • Rickettsia helvetica utbredd i Sverige Avhandling. Rickettsiabakterierna är spridda över hela världen. 1997 detekterades arten Rickettsia helvetica för första gången i Sverige.  Rickettsia sprids via vektorer. Den dominerande vektorn för gruppen fläckfeberrickettsier (spotted fever group Rickettsiae) är fästingar, men även andra såsom löss, loppor och kvalster förekommer. Bakterierna orsakar sjukdom genom att invadera endotelcellerna i små och medelstora kärl och orsaka vaskulit. Klassiska symtom är utslag, feber, huvudvärk, frysningar, mag–tarmsymtom, muskel- och ledvärk. Infektion med Rickettsia helvetica är oftast en lindrig självläkande sjukdom, men allvarliga symtom som meningit, perimyokardit och septikemi finns beskrivna. Standardbehandlingen är doxycyklin. Läs r

Lyme Disease 2019 i Prag 20-21 sept

BTF Ordförande Janna Strandli med Dr. Carsten Nicolaus, Dr. Steven Bock, Dr. Radek Klubal och Mary Beth Pfeiffer

https://lymedisease2019.com/

Ur lärobokenMedicinsk mikrobiologi och Immunologi 2014,Avsnitt 3:27, sid 304:


Spiroketer - Borrelia, Treponema och Leptospira

av Sven Bergström & Björn Olsén


"Viktiga egenskaper hos Borrelia bugdorferi s.l. är deras uttalade överlevnadsförmåga och förmågan att orsaka persisterande infektioner. Paradoxalt nog uppkommer ett starkt immunförsvar som varke förmår döda Borrelia-bakterien in vivo eller skydda mot ny infektion. Detta beror bland annat på en aktiv immunsuppression genom komplementinhibering samt induktion av antiinflammatoriska cytokiner (bland annat IL-10). Borrelia har också en mycket stor förmåga till så kallad immunologisk flykt (immune evasion) genom fas- och antigenvariation samt genom att gömma sig intracellulärt i immunologisk lågaktiva kroppsrum (immune privileged sites), till exempel hjärna och leder."


Det verkar som Björn Olsén  håller med oss om mycket.  Bland annat har vi lärt oss följande emedan nämnda lärobok, där han tillsammans med Sven Bergström, är författare:


1. Borrelia har stor överlevnadsförmåga och orsakar perisisterande infektioner.


2. Immunförsvaret svarar starkt, men kan inte döda bakterierna då immunförsvaret dämpas (immunsuppression) genom bland annat IL-10.


3. Bakterierna kan hålla sig undan immunförsvaret genom

a.) bland annat antigenvariation

b.) att inta intracellulär form

c.) att "gömma sig" i lågaktiva kroppsrum (ex. hjärna och leder).


Tack för den lektionen!

Cemal gick med fel diagnos i 3 år, tills han nu fått hjälp utomlands bla i Tyskland och Turkiet


Från TBE och Borrelia föreningen fick Cemal informationen att ett svenskt negativt antikropps prov (ELISA), som han testats för, för borrelia inte nödvändigtvis innebär att man inte har sjukdomen.

Utifrån denna kunskap valde han att skicka blodprov till Tyskland där de har andra typer av tester för att påvisa Borrelia.

Proverna från två olika lab i Tyskland visade positivt för borrelia.

Två Professorer i infektionssjukdomar accepterade provsvaren och han blev diagnostiserad med neuroborrelios, alltså ett sent stadie av borrelia som spritt sig till nervsystemet. Behandling påbörjades vid Gazi universitetssjukhus i Ankara.


För vidare behandling, eftersom han inte är återställd ännu, planerar Cemal att söka vård hos doktor Wolfgang Klemann i Tyskland. Tyvärr så vägrar försäkringskassan att betala ut någon ersättning för förlorad inkomst under sjukdomstiden.


Källa:

http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/isvecte-kene-isirdi-hayati-kabusa-dondu-41315625?fbclid=IwAR36c6JkNbsoykRgaHWAFRPzmG1HZ8Xoj9l9zuBP58P50sR0UyR26pk3rdQ

Denna ger enormt mycket information

Pfeiffiers föreläsning

Rekordmånga TBE-smittade - han förlamades: "Inte så man tänkt sig

Dr Rikas ”bältros” var borrelia - Malou Efter tio (TV4)

Det finns ett stort problem i Sverige att läkarna ännu inte tror att fästingar och fästingsburna infektioner finns i hela landet.

I många landskap känns inte fästingsburna infektioner igen av läkarna eller så säger de "borrelia det finns inte ovanför Dalälven" MEN HALLO det är 2000-talet människor rör sig idag. Den Luleåbon som kommer till sin läkare kanske för två veckor sedan var på Öland och fick en fästing på sig eller vandrade i Österrikiska alperna där inte fästingarna bara är många utan ofta är infekterade av en massa olika infektioner eller kanske personen satt i Central Park i New York och fick en fästing på sig.


Allt detta har hänt i föreningen, vi har medlemmar i Luleå som blivit smittade på semestern på Öland. En ung flicka som vandrade med sin familj i Österrike och blev biten av en fästing när hon var 14 år och när hon till slut sökte sig till en specialistläkare i Tyskland var hon 25 år och varit sjuk länge och det visade sig att hon hade borrelia, babesia och bartonella. En kvinna som satt i Central Park i New York och på flyget hem upptäcker hon en fästing som sitter fast på benet på sig, hon kom hem med inte bara borrelia utan flera andra mer ovanliga infektioner.


Världen är inte bara närområdet längre utan människor rör sig, kommer hem med nya infektioner, nya arter av fästingar kommer till Sverige med flyttfåglar, arter som sprider nya sorters sjukdomar. Fästingarna finns idag i hela Sverige med de sjukdomar de sprider. Läkarna behöver hänga med.

 

Kontakt: foreningen@borrelia-tbe.se

Copyright @ All Rights Reserved

NYHETER

Nyheter höst  2020

-Genomgång av de alternativ och terapier som cirkulerar  för borrelia-patienter med co-infektioner. Här underbyggt med statistik.

Läs här


-Fästingar gömmer sig gärna bland fallande löv Läs här 


-Vitlök skyddar mot fästingar enligt studie Läs här 


-Brev till alla vårdcentraler m fl i Sverige Läs här 


-I Sofias Änglar-

Läkarna sa att Robin led av psykisk ohälsa – blev förlamad av borrelia Läs här 


-Årsmöte och medlemsmöte 8 nov se startsidan på hemsidan


-Olika infektioner fästingen har manipulerar fästingens beteende Läs här


-Några fler kändisar har fått borrelia: 

Bella Hadids Läs här

Amy Schumer Läs här


-Fästingsäsongen 2020: Allvarliga sjukdomen glöms bort i pandemin Läs här


-THE NEED FOR AN ALTERNATIVE TO CURRENT ANTIBODY-BASED LYME DISEASE DIAGNOSTIC TESTS

by Timothy J. Sellati, Ph.D., Chief Scientific Officer, Global Lyme Alliance Läs här


Nyheter aug 2020

-Medlemsträff  för att fira föreningens 15 år jubileum är flyttat till 30 april-2 maj 2021 Läs mer på sidan om Medlemsträffar


-EPA har godkänt nootkatone, som finns i cederträ och grapefrukt. Det avvisar fästingar, myggor och andra farliga insekter i timmar, men är säkert nog att äta. Läs mer här

Nyheter juli 2020

- Brev till Läkartidningarna från föreningen Läs här på sidan


-Fästingbett orsakade 3 sjukdomar hos äldre kvinna

Läs mer här


-Borrelia burgdorferi hittades i bröstmjölk Läs mer här


-Varmare klimat lockar springande fästing från Afrika Läs mer här


-5 saker du inte visste om fästingar2020 riskerar att bli ett rekordår för fästingar i Sverige.  Läs mer här

Nyheter juni 2020

-TBE-smittade Emil låg ett halvår på sjukhus Läs mer här 


-TBE utbrott pga opastöriserad ost i Frankrike

Läs här 


-Fästingparasiten babesia ökar i Sverige

Läs här


-Mild vinter = många fästingar Lyssna här


-Nyhetsbrev från North Tick ett forskningsprojekt Läs har på första sidan

Läs om projektet här


-Föreläsning om Babesia i sept i Lund Läs här

Nyheter maj 2020

-Varannan fästing bär på borreliabakterie i södra Finland Läs här 


-En oväntad konsekvens av coronapandemin är att vi troligtvis kommer få se ett ökat antal TBE-fall det här året och nästa år.Läs här


-Hur skiljer jag tecken och symtom på akut borrelia-sjukdom från COVID-19? Läs här (engelska)

Nyheter april 2020

-Årsmötet uppsjutet pga corona


-Fårmjölk nytt sätt kartlägga fästingar med TBE-smitta. Läs här

Nyheter mars 2020

-Azlocillin kan vara den potentiella läkemedelskandidaten mot svårbehandlad Borrelia burgdorferi sensu stricto JLB31 Läs här (engelska)

Nyheter februari 2020

-Fästingar finns nu över hela landet och risken att drabbas av borrelia om man blir fästingbiten är nu lika stor var man än befinner sig i Sverige. Läs här 

Nyheter januari 2020

-I år fyller föreningen 15 år


-Justin Bieber drabbad av borrelia och körtelfeber. Läs här 


-Den svenska sommarplågan fästingen brukar gå i dvala på vintern. Men när vintrarna blir milda, som den vi har nu, kan de ibland vakna i förtid. Läs här

Nyheter höst 2019

-Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

Miyamotoi-borrelios är en typ av återfallsfeber som orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi. Läs här 


-Mycket borrelia hos taigafästingar i Norrbotten. Läs här 


-Professor: Parasitstekeln ger hopp om att fästingen kan bekämpas. Läs här


-Vilka bakterier som sprids av fästingar påverkas av fukthalten i miljön Läs  här


-Hade borrelia – ordinerades sjukgymnastik. Läs hela artikeln här


-Nätläkare misstog borrelia för utbrändhet. Läs hela artikeln här


-Tv-bagaren drabbad av livsfarlig sjukdomSébastien Boudet: han drabbades av den livsfarliga fästingsjukdomen TBE. Läs  här 


-TBE-fallen ökade på Gotland i sommar SVT Nyheter.

Nyheter sommar 2019

-Svante berättar om TBE-sjukdomen i ny bok – ”fruktansvärt”.Läs  här


- Oli Bragason, 48, fick TBE, fästingburen hjärninflammation.
I dag är han helt beroende av andras hjälp. Läs här


-Hob håller fästingarna borta från hunden med kokosolja. Läs hela artikeln här


-Dessvärre verkar nu den fruktade Tajgafästingen sprida sig i norra Sverige.Fästingen kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har startat en ny insamling av fästingar för att få mer information om deras utbredning i norr. Läs här


-ALMEDALEN 2019 Borrelia och TBE föreningen har varit i Almedalen i sommar och pratat med olika inom vårdsektorn, politiker mm samt spridit information och bla satt upp varningsskyltar som de som finns i tyska skogar, detta uppmärksammades och ordförande Janna Strandli blev intervjuad om fästingsproblemet Lyssna här


-Vad fästingsaliv gör för människokroppen. Fästingar använder sin saliv för att skapa en "sjö av blod" inuti sina värdar. Läs hela artikeln här (engelska)

Nyheter vår 2019

-Fästingburna sjukdomen babesios ökar. Läs här


-Forskare efterlyser ovanliga fästingar. Skicka in. Läs hela artikeln här


-Disulfiram (Tetraethylthiuram Disulfide) vid behandling av borrelia-sjukdom och babesios: Rapport om erfarenhet i tre fall Läs här (engelska)

Nyheter 2018

-Fästingbakterie kopplas till ögonsjukdomTyfusliknande så kallade rickettsiabakterier som sprids av fästingar kan vara en förbisedd orsak till en del fall av hittills oförklarad inflammation inuti ögat, uveit. Läs hela artikeln här


-Ordförande Janna https://www.expressen.se/tv/nyheter/det-ar-svart-att-blir-av-med-borrelia/

Nyheter 2017

-En ny fästingart som kan sprida flera sjukdomar till människa och en dödlig hundsmitta har hittats i Danmark och Sverige. Läs här 


-Fick allvarligt hjärtfel av borrelia Läs  här


-Rickettsia helvetica utbredd i Sverige Läs r