Bli medlem

Bli medlem


Bli medlem i Borrelia och TBE föreningen i Sverige och stöd föreningens vision att uppmärksamma och sprida kunskap om fästingburna sjukdomar och prevention mot dessa och att verka för att de som smittats av fästingburna sjukdomar ska få säker diagnos, verksam behandling och adekvat vård baserat på gemensamma riktlinjer för hela landet.


Då får du också tillgång till föreningens hemliga facebookgrupp, en medlemssida med en massa information bara för medlemmar, medlemsrabatter, du har möjlighet att få personlig information av föreningens kontaktpersoner, medlemmöten och träffar. 


Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in medlemsavgiften på föreningens:

Swish 123 308 83 17

Plusgirokonto 165 18 27-6

Bankgiro 5921-6770.


Utlandsbetalning

IBAN SE73 9500 0099 6042 1651 8276,

BIC NDEASESS


Fullt medlemskap

Årsavgiften för medlemskap är 300:-

och för pensionärer, studerande och familjemedlemmar är den 200:-.

Ger tillgång till medlemsrabatter, medlemsforum, hemliga medlemsfacebookgruppen, kontaktpersonerna, får rösta på årsmötet, föreläsningar, medlemsmöten och informationsmail mm.


Stödmedlemskap

100:- för stödmedlemmar som vill stödja föreningens verksamhet, då ingår föreläsningar, medlemsmöten och informationsmail.


Glöm ej att skriva namn, adress, telefonnummer och e-postadress på inbetalningen eller e-maila dessa uppgifter tillmedlem@borrelia-tbe.se.


Varmt välkommen!


När ni betalt medlemsavgift får ni ett brev via posten med medlemsbevis och bla kontaktuppgifter till kontaktpersonerna och lösenord till medlemsidan. Har ni gett oss er e-mailadress kommer ni få också få en inbjudan via e-mail till medlemsgruppen på facebook samt e-mail med information.